logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Taakgroepleiding

 

Taakgroepleiders

Iedere taakgroep heeft taakgropeleiders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u binnen hun taakgroep. De taakgroepleiders zijn alleen verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van zaken en overleggen vanuit hun taakgroep met de oudstenraad. Achter in ons reguliere informatieblad treft u een overzicht van de taakgroepen en taakgroepleiders.

 

Beheer gebouwen
Deze taakgroepleider is als eerste het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met roerende en onroerende zaken, in en rondom het gebouw van de Koningshof.

Dit omvat het onderhoud van het gebouw, het beheer van apparatuur en meubilair, kosterdiensten, schoonmaken, beheer van de keuken, etc.

Taakgroepleider: Br. Jan Roodnat. Tel.: 0183 449272 Assistent br. Wouter Bayense. Tel.:0416 561531

 

Eredienst
Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alles wat in de eredienst gebeurt, zoals: zangleiding en muziek, welkom van gasten, collectanten, drama en mime, rouw- en trouwdiensten, bijzondere diensten, etc.  

Taakgroepleiders: Zr. Marjo Verdonk. Tel.: 0183 511016 en zr. Petra Vos. Tel: 0183 443913

 

Kinderwerk
Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alle kinderactiviteiten van nul tot 12 jaar. Dus beginnen bij de creche tot en met de laatste groep van de zondagschool. Het omvat niet alleen de zondagse maar ook de eventuele doordeweekse activiteiten van deze leeftijdsgroep.

Taakgroepleider: Zr. Yvonne van Vugt. Tel.: 0183 402725

 

Kringen en Gemeentezorg
Deze taakgroep is primair verantwoordelijk voor het indelen en het funcioneren van de kringen in de gemeente. Aangezien ook de basiszorg en het basis pastoraat voortaan in de kringen plaats zal vinden, zijn kringen en gemeentezorg dus één taakgroep onder gebracht.

Taakgroepleiders:  Br. Kees en zr. Willy aan de Wiel. Tel.: 0183-402725

 

Missie en Zending.
Deze taakgroep omvat alle evangelisatie activiteiten, alle zendingsactiviteiten, alsmede ook eventuele diaconale hulp voor mensen van buiten de gemeente, inclusief de mogelijkheden van toerusting voor gemeenteleden op het terrein van evangelisatie.

Taakgroepleiders: br. Jieles en zr. Trudie van der Linden. Tel.: 0183 443235

 

Onderwijs en Gebed
De taakgroep onderwijs is verantwoordelijk voor de theologische inhoud van hetgeen er in de gemeente aangeboden wordt aan materiaal, cursussen en andere aspecten waarin onderwijs aan de orde is. De taakgroep gebed omvat de wekelijkse bidstonden en de gebedsdiensten. Deze taakgroepen staan samen rechtstreeks onder de verantwoording van de broederraad.

Verantwoordelijk raadslid:

Harm van Wijk. Tel. 0183-401104

 

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde