logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Taakgroepleiding

 

Taakgroepleiding

Elke taakgroep heeft taakgroepleiding.. Zij is het eerste aanspreekpunt voor u binnen hun taakgroep. De taakgroepleiding is de enige verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van zaken en overleg vanuit hun taakgroep met de oudstenraad. 

 

Eredienst

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alles wat er in de gemeentelijke samenkomsten gebeurt, zoals: zangleiding en muziek.

Taakgroepleiding: zr. Marjo Verdonk. Tel.: 0183 511016 en zr. Petra Vos. Tel: 0183-443913

 

 Onderwijs en Gebed

Dit valt recht onder de verantwoording van de oudste raad. De oudstenraad is primair verantwoordelijk voor de theologische inhoud van wat er in de gemeente wordt aangeboden aan materiaal, cursussen en andere aspecten waarin onderwijs aan de orde is.

  

Kinderwerk

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alle kinderactiviteiten van nul tot 12 jaar. Dus beginnend bij de crèche tot en met de laatste groep van de zondagsschool. Het omvat zowel de programmering als de stilte-activiteiten. Het omvat niet alleen de zondagse maar ook de eventuele doordeweekse activiteiten van deze leeftijdsgroep.

Taakgroepleiding:  zr. Ivonne van Vugt. Tel.: 0183-403680

 

Taakgroep Tienerwerk 

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alle tieneractiviteiten van 12 tot en met 16 jaar. Het omvat niet alleen de tienerclubavonden maar ook de eventuele andere activiteiten van deze leeftijdsgroep.

Taakgroepleiding:  br. Harmjan en zr. Annemieke Muilwijk. Tel. 06-41598236

 

Taakgroep kringen 

Deze taakgroep is primair verantwoordelijk voor de onderdelen en het functioneren van de kringen in de gemeente. Aangezien de basiszorg en het basis pastoraat in de kringen overwegend is, is het van groot belang dat, indien er zaken zijn die verdere aandachtsvoorstellen dit, met toestemming van betrokkene(n) wordt gedeeld met de taakgroepleiding Pastoraat en indien nodig met de oudsten.

Onder deze taakgroep valt:

· Kringleiders (eventueel trainingen verzorgen)

· Kringmateriaal verzorgen

Taakgroepleiding:   br. Kees en zr. Willy aan de Wiel. Tel. 0183-402725.

 

Taakgroep Pastoraat 

De taakgroep is verantwoordelijk voor het pastoraat binnen de gemeente. Het bezoekwerk wat door het bezoekteam wordt gedaan, valt tevens onder de taakgroep Pastoraat. De taakgroepleiding coördineert alle activiteiten op het gebied van pastoraat en heeft zo vaak als nodig overleg met de oudstenraad.

Crisispastoraat wordt gedaan ism de oudstenraad.

Taakgroepleiding:   zr. Diana van Dalen, tel. 0183-442369

 

Evangelisatie en Zending.
Deze taakgroep omvat alle evangelisatieactiviteiten, alle zendingsactiviteiten, inclusief eventuele diaconale hulp voor mensen van buiten de gemeente, inclusief de mogelijkheden van toerusting voor gemeenteleden op het terrein van evangelisatie.

Taakgroepleider:   br. Jieles vd Linden. Tel.: 0183-443235.

 

Taakgroep Gemeenteactiviteiten 

De taakgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten voor de hele gemeente zoals bv. het verzorgen van soep en broodjes elke laatste zondag van de maand, een gemeentedag, een fietstocht etc.

Taakgroepleiding: br. Karel Krause. Tel. 0183-441265 

 

Beheer gebouwen

 Deze taakgroep is als eerste het aanspreekpunt voor alles wat te maken met roerende en onroerende zaken in en rondom het gebouw van de Koningshof. Dat omvat het onderhoud van het gebouw, het beheer van apparatuur en meubilair, kosterdiensten, onderhoud, beheer van de keuken.

Taakgroepleiding : br. Wouter Baijense. 

 

Taakgroep drie kerken

De taakgroep is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de commissies van de Hervormde Gemeente Andel en de Gereformeerde Kerk in Andel om in samenwerking met de commissies van de twee bekende gemeenten activiteiten te organiseren zoals de tentdienst, de nacht van gebed, themadiensten en concerten .

Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten optreden en daar waar mogelijk (toestemming kerkenraad / oudstenraad) bij toerbeurt in één van de drie gebouwen van de betrokken gemeenten

Taakgroepleiding : zr. Diana van Dalen. Tel. 0183-442369 en zr. Elly Thur, tel. 0183-442572.