logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Zondagsschool

Op zondagochtend zijn alle kinderen vanaf de basisschoolleeftijd welkom in de kinderdienst. De kinderdienst is gelijktijdig met de kerkdienst. Tijdens de zangdienst zijn de kinderen in de kerk. Direct  na de zangdienst gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen samenkomst.

Het kinderwerk neemt een belangrijke plaats in. Wat kinderen op jonge leeftijd meekrijgen is van grote  invloed voor de rest van hun leven. Daarom willen we de kinderen van jongs af aan focus en richting meegeven. Het doel van het kinderwerk is dat kinderen de Heer Jezus leren kennen als de Goede Herder, hun Verlosser en Leidsman.

In de kinderdienst staat de Heer Jezus centraal. Het evangelie wordt door gegeven door verhalen, samen zingen, bidden, spelletjes en allerlei werkvormen toegespitst op de belevingswereld van kinderen. We zetten ons in voor een goede sfeer en onderlinge liefde en respect, ieder kind hoort erbij. Er is ruimte is voor vrolijkheid en spel met een balans tussen luisteren en doen.

We werken uit de Samenleesbijbel.

Over het jaar verdeeld werken we ook met thema’s zoals bijvoorbeeld ons spaarproject, actie schoenendoos en Open Doors. Dit wordt in overleg met de oudstenraad afgestemd.

U bent van harte uitgenodigd om nader met ons kennis te maken en/of om een keer in de kinderdienst aanwezig te zijn.

Hebt u vragen? Neemt u dan contact met een van ons op:

Taakgroepleidster : zr. Ivone van Vugt, tel.: 0183-403680.

 
 
 
 

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde