logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Erediensten

Erediensten
De zondagmorgen is de ochtend bij uitmuntend om als gemeente van Jezus Christus bij elkaar te komen. Waarom? Omdat het op de ochtend van de eerste dag van de nieuwe week was dat Jezus opstond uit de dood! Hoewel de Bijbel nergens een gevaarlijke opdracht geeft dat de samenkomsten van de gemeente op zondagmorgen moeten verschijnen, zijn er wel een paar Bijbelteksten (Hand. 20:7 en 1 Kor. 16:2) die aangeven dat het al snel de functionele was om juist op deze morgen bij elkaar te komen. In Hebr. 10:25 worden we opgeroepen om de samenkomsten niet te verzuimen, zeker niet zinvol de dag van de wederkomst van Jezus Christus nadert!

Lees meer

Evangelisatie

We zijn al een paar jaar gestart met Evangelisatie in Wijk en Aalburg. Evangelisatie is dat mensen gaan zien dat Jezus hun leidsman wil zijn. We hebben een optie voor één  zaterdag in de maand en staan op de  Markt. De tijd is tussen 10.00 en 15.00 uur.

Lees meer

Muziekteam

Muziek is een enorm belangrijk onderdeel van de eredienst. De Bijbel geeft dat ook aan. God eren en aanbidden is een belangrijk deel van het gemeente-zijn en ook belangrijk in het persoonlijk geloofsleven.

Lees meer

Zondagsschool

Op zondagochtend zijn alle kinderen vanaf de basisschoolleeftijd welkom in de kinderdienst. De kinderdienst is gelijktijdig met de kerkdienst. Tijdens de zangdienst zijn de kinderen in de kerk. Direct  na de zangdienst gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen samenkomst.

Lees meer

Geschiedenis

Geschiedenis van de Koningshof

Onze gemeente is ontstaan vanuit de VEG “de Ark” te Gorinchem. In ons mission statement staat dat we getuigen van Christus willen zijn door o.a. het stichten van nieuwe plaatselijke gemeenten. Als de gemeente groeit tot ongeveer 200 personen willen we met een groep een nieuwe gemeente gaan vormen, zodat we met relatief kleine groep mensen het “gemeente zijn” wezenlijk kunnen beleven. Hieruit zijn de dochtergemeenten 'de Burcht' in Sleeuwijk en 'kerk met Passie' in Zaltbommel ontstaan.

Wat belijden wij

Wat belijden wij? Wij belijden met de kerk van alle eeuwen ons geloof in wat de Bijbel leert op de volgende fundamentele punten:

Lees meer

Creche

De gemeente wil iedereen welkom heten, dus ook de allerkleinsten.

Lees meer

Toekomstvisie

TOEKOMSTVISIE VEG ‘DE KONINGSHOF’

Overall visie

Onze "Overallvisie" hangt voor in onze grote zaal:

Groeien in liefde voor God,

Voor elkaar en voor de mensen om ons heen.

 

Mission statement

Mission statement voor de gemeente:

We willen een gemeente zijn waarin ons doel is God te eren en te gehoorzamen.

Wij willen dit doen door te groeien:

  • In het kennen van God.
  • In de liefde tot God.
  • In liefde voor elkaar.
  • En in liefde voor de mensen om ons heen.

Lees meer