logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Financiële verantwoording

 

Financiële verantwoording:

Ivm de Corona-crisis is de Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor maandag 29 maart 2021 niet doorgegaan.

In een kort aan de leden wordt meegedeeld dat over de realisatie 2020 schriftelijke vragen gesteld kunnen worden.

Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt waarmee de realisatie 2020 is goedgekeurd.

 

Daarnaast is ook schriftelijk verslag gedaan aan de leden door de kascommissie van haar bevindingen van de controle van de financiële administratie.

Op basis van deze ontdekkingen is décharge bewezen aan de oudste raad en de penningmeester.

Klik hier voor het overzicht van de financiële realisatie 2023

Klik hier voor het overzicht van de financiële realisatie 2022

Klik hier  voor het overzicht van de financiële realisatie 2020.

Klik hier   voor het overzicht van de financiële realisatie 2019.