logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Financiële verantwoording

 

Financiële verantwoording:

I.v.m. de Corona crisis is de Algemene Ledenvergadering die gepland stond voor maandag 30 maart 2020 niet doorgegaan.

In een brief aan de leden is meegedeeld dat over de realisatie 2019 schriftelijk vragen gesteld konden worden.

Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt waarmee de realisatie 2019 is goedgekeurd.

 

Daarnaast is ook schriftelijk verslag gedaan aan de leden door de kascommissie van haar bevindingen van de controle van de financiële administratie.

Op basis van deze bevindingen is décharge verleend aan de oudstenraad en de penningmeester.

 

Klik hier  voor het overzicht van de finaciële realisatie 2019. 

 

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde