logo koningshof
 • Welkom!

 • Welkom!

 • Welkom!

Contact

Postadres:

Veg 'de Koningshof'

Burg.van der Schansstraat 50

4281 LK Andel

Tel.: 0183-441435

Of stuur een bericht via het contactformulier. 

 

Verschillende taakgroepen in onze gemeente

Binnen onze gemeente zijn er verschillende taakgroepen werkzaam; iedere taakgroep heeft zijn eigen bediening. Momenteel functioneren er o.a. de volgende taakgroepen:

 • Gebouw;
 • Eredienst;
 • Kinderwerk;
 • Tienerwerk;
 • Kringen;
 • Pastoraat en gemeentezorg;
 • Missie en Zending;
 • Samenwerking 3 kerken in Andel;
 • Gemeenteactiviteiten.

 

Oudstenraad

Wij erkennen niet alleen het algemeen priesterschap van de gelovigen, maar ook de ambten en bedieningen, die door de Here in de gemeente zijn ingesteld. Voor opzicht in leer en leven en voor de dienst in de gemeente zijn oudsten aangesteld. De samenstelling van de oudstenraad is als volgt:

Voorzitter en secretariaat                  : br. Harm van Wijk tel. 0183-401104 of 06-50274192                                          

 Overige raadsleden                            : br. Aart van Dalen tel. 0183-442369 of 06-12589283

                                                                      br. Jieles v.d. Linden tel. 0183-443235 of 06-2348913

                                                                      br. Henk Meerloo  tel. 0183-307243 of 06-21256470

                                                                      br. Wim Schreuders tel. 0183-443636 of 06-19111570

Penningmeester                                   : br. Hugo Groeneveld tel. 0183-441374 of 06-53221817 

                                                      

Communicatie met de oudstenraad

Brieven waarop u een reactie/antwoord wilt ontvangen van de kerkenraad kunnen uitsluitend schriftelijk en per post aangeleverd worden (niet meer per e-mail).

Postadres: Burg. v.d. Schansstraat 50, 4281 LK ANDEL.

U kunt het oudstenteam natuurlijk ook altijd aanspreken om een afspraak te maken voor gesprek.            

 

Taakgroepleiders

Iedere taakgroep heeft taakgroepleiders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u binnen hun taakgroep. De taakgroepleiders zijn alleen verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van zaken en overleggen vanuit hun taakgroep met de oudstenraad. Achter in ons reguliere informatieblad en onder het hoofd taakgroepen treft u een overzicht van de taakgroepen en taakgroepleiders.

 

Bezoekwerk

Om de onderlinge band tussen de leden te stimuleren functioneert een "werkgroep bezoek" die regelmatig bezoeken brengt aan iedereen die daar behoefte aan heeft. (Inl. br. Hugo Groeneveld, tel: 0183-44 13 74) 

 

Muziek- en geluidsteam

Tijdens de samenkomst worden de liederen begeleid door een muziekteam dat bestaat uit muzikanten, zangers, zangleiders, geluidstechnici en mensen die de beamer bedienen.  Wij zijn blij dat we de Here ook door middel van muziek en zang kunnen eren en groot maken. (Voor informatie kunt u terecht bij de leiders van het muziekteam: br. Chiel Romijn 0183-442105 en zr. Renée Schreuders, tel.:0183-443636).

 

Geluidsopnames

De preek en de lifestream worden op de website gezet vanwaar deze te beluisteren zijn of te downloaden zijn.

 

Kosters

Momenteel hebben we drie kosters die zorgen dragen dat de praktische zaken tijdig geregeld worden. Zij zorgen o.a. voor een gastvrije ontvangst en een warm gebouw. Daarnaast verrichten zij allerlei hand- en span diensten ten behoeve van de gemeente. Zowel op zondag als door de week.

De koster is:  br. P. van Vugt (tel.: 0183-403680).

Hij wordt bijgestaan door: br. Joost van der Aa (tel.:0183-443396) en br. Paul Raams (tel.: 0183-510841).

 

Koffiedienst

Wij stellen het op prijs elkaar persoonlijk te kunnen ontmoeten en nodigen een ieder uit om na de Eredienst nog een kopje koffie te blijven drinken. Een aantal gemeenteleden worden ingeroosterd om de koffie op de te verzorgen. Het rooster van de koffiedienst staat in het maandblad.

 

Zending en Evangelisatie

Taakgroep Missie                                                                                           

Om de zending- en evangelisatievisie binnen onze gemeente handen en voeten te geven is er een zending en evangelisatie werkgroep. Er worden evangelisatie acties georganiseerd. Deze werkgroep stimuleert ook het contact met het zendingsveld.  (Inl. br. Jieles en zr. Trudie van der Linden, tel.: 0183-443235)

 

Kinder- en jeugdwerk

Crèche

Voor de allerkleinste kinderen 0 tot 3 jaar is er tijdens de zondagse samenkomst opvang. De ingang vind u in de hal. (Inl. zr. Gerda Groeneveld, tel. 0183-441374 en Sandra de Ruiter, tel. 0183-760571).

 

Zondagsschool

De zondagsschool is er elke zondagmorgen voor diverse leeftijdsgroepen. Na de zangdienst verlaten de kinderen in de basisschoolleeftijd de grote zaal om naar hun eigen diensten te gaan.

Er zijn twee groepen:

Groep 1: kinderen vanaf 3 jaar en kinderen uit groep 1 t/m 3 van de basisschool.

Groep 2: kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.

Taakgroepleidster : zr. Ivone v Vugt, tel.0183-403680.

 

Informatieblad

Een redactie van drie personen zorgt ervoor dat u elke maand ons ‘Informatieblad’ in ontvangst kunt nemen. Hierin vindt u alle belangrijke gegevens en mededelingen, roosters, interviews, nieuwsartikelen etc.

(Inl. zr. Petra Vos, 0183–44 39 13).

Kopij voor dit blad kunt u aanleveren op het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De Heraut

Iedere zaterdag wordt een nieuwsbrief, ‘de Heraut’, met actuele informatie per e-mail rondgestuurd. Hierin staan roosters en mededelingen over zieken, jarigen, activiteiten in de Koningshof en dergelijke.

Voor de mensen die geen e-mail adres hebben, wordt op zondagmorgen een papieren exemplaar van de

Heraut neergelegd bij de ingang. (Inl. zr. Petra Vos, 0183–44 39 13).

Als u een mededeling hebt betreffende activiteiten kunt u die aanleveren op het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u het aanlevert voor donderdag 18.00 uur wordt het nog op de Heraut van de volgende zondag geplaatst. Anders schuift het een week door.

 

Internet

Informatie over de Koningshof is ook te krijgen via de website www.koningshof-andel.nl