logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Vrije Evangelische Gemeente
'De Koningshof'

 Om de inhoud van de agenda te bekijken klik op Agenda (zie rechterkolom):

---------------

Almkerk, 4 april 2020.

Lieve broeders en zusters,

Afgelopen dinsdag was er vanuit de regering weer een “update” van de maatregelen.

Maatregelen die eigenlijk al wel werden verwacht ( scholen en horeca langer gesloten ) maar die nu bevestigd werden met een nieuwe datum te weten 28 april 2020

Voor ons als gemeente verandert er niets en dus geen reden om een 4e brief te maken om aan jullie door te geven.

Echter afgelopen dinsdag kwam Corona ineens heel dicht bij toen ik een mail kreeg van Jielis waarin hij aangaf dat hij die ochtend contact had gehad met onze broeder Wouter Baijense die heel verdrietig nieuws had, namelijk dat zijn 75-jarige zus die ochtend in Den Haag in het ziekenhuis was overleden aan de gevolgen van het Corona virus.

Opeens is Corona dan heel dichtbij.

Voor Wouter en Els naast een hele verdrietige tijd ook een hele moeilijke tijd.

Echt afscheid nemen kan niet.

Wouter en Els en de ander familieleden hebben besloten om de begrafenis niet bij te wonen.

Ontzettend verdrietig als je er over nadenkt dat je niet bij de begrafenis van je zus kunt zijn.

Het is dan ook goed om als gemeente in deze moeilijke, verdrietige tijd rondom Wouter en Els heen te gaan staan en voor hen, maar ook alle andere familieleden te bidden dat God hen rust en vrede wil geven.

Vrede die ik namens God mag doorgeven aan ons allen maar in het bijzonder aan Wouter en Els en de overige familie met lied 602 uit Opwekking: Vrede van God

Vrede van God, Vrede van God

De vrede van God zij met jou

Vrede van Hem, vrede van God

de vrede van God zij me jou

In Jezus naam, in Jezus naam

In Jezus naam geef ik jou

Vrede van Hem, vrede van God

de vrede van God zij met jou

Heilige Geest, de Heilige Geest

De Heilige Geest zij met jou

Vrede van Hem, vrede van God

de vrede van God zij met jou.

Oudstenraad VEG De Koningshof Andel,

Namens deze

Harm

--------

Almkerk, vrijdag 27 maart 2020.

Lieve broeders en zusters,

Vorige week vrijdag ontvingen jullie van mij een “update” over de situatie rondom het Corona virus. Daarin gaf ik onder andere aan dat het goed zou zijn om ons voor te breiden op een nog langere periode waarin we elkaar in een dienst niet zouden zien omdat er vanuit de regering wel eens maatregelen zouden kunnen komen waardoor het samenkomen als gemeente voor een langere periode niet mogelijk zou zijn.

Maandag 23 maart jl. is duidelijk geworden dat dit inderdaad het geval is en, hoewel volledig begrijpelijk, schrok ik wel van de genoemde termijn.

Tot 6 april a.s. geen diensten vond ik al een lange periode maar nu tot 1 juni a.s.

Meteen schiet door je gedachte: dan hebben we geen dienst en avondmaalviering op Goede Vrijdag, geen dienst op 1e Paasdag, geen dienst op Hemelvaartsdag en geen dienst op 1e Pinksterdag naast natuurlijk ook de andere diensten zoals bijvoorbeeld zondag 10 mei a.s.

Op deze zondag zouden we namelijk Paul en Ann van Wijgerden ontmoeten.

Zij werken voor Young Focus op de Filipijnen in de hoofdstad Manilla rond het gebied van de

Smokey Mountain ( een enorme vuilnisbelt ) waar tienduizenden families leven van het recyclen van afval.

Over dat werk zouden ze bij ons komen vertellen omdat ze een periode in Nederland zouden zijn maar dat kan niet doorgaan omdat het hier niet mag en ook omdat ik dinsdag 24 maart jl. per mail hoorde dat ze ook niet weg mogen uit de Filipijnen.

In de mail stond ook dat het werk van Young Focus in de Filipijnen is stilgelegd en dat veel van de mensen in de sloppenwijken nu geen werk hebben en daardoor ook geen eten hebben en dat dit een hele zorgelijk situatie is waaraan werd toegevoegd dat er gebeden wordt dat het snel voorbij mag zijn.

Ik heb teruggemaild dat ik een vervolg brief ging maken voor onze gemeente en beloofd dat ik daarin ook een oproep om te bidden zou opnemen voor Paul en Ann en alle mensen die nu geen werk en eten hebben.

Natuurlijk is ook de afspraak gemaakt om, als het weer kan en Paul en Ann in Nederland zijn dat ze dan alsnog van harte welkom zijn.

Al deze dingen maakten mij even verdrietig.

Niet kunnen samenkomen als gemeente juist op die momenten die je samen wil gedenken, vieren kunnen we niet samenkomen.

Nog verdrietiger echter word ik als ik denk aan al de mensen die zijn overleden, aan de mensen die op dit moment aan het vechten zijn voor hun leven.

Lieve broeders en zusters begrijp mij niet verkeerd maar hoe verdrietig het ook is dat we geen diensten kunnen houden, het staat in geen verhouding tot wat er op dit moment plaatsvindt.

Stil werd ik toen ik las dat in een zorgcomplex op Goeree-Overflakkee er een uitbraak gekomen is van het virus en dat hierdoor inmiddels al drie bewoners zijn gestorven, er dertien zijn besmet en dat van nog eens 12 bewoners wordt onderzocht of ook zij besmet zijn met het virus.

Naar de uitbraak wordt onderzoek gedaan en vooralsnog stopt dit onderzoek bij een kerkdienst die daar is gehouden op zondag 8 maart jl.

Je realiseert je dat zoiets ook bij ons kan gebeuren en daarom is het goed dat we niet samenkomen en dat de beslissing die wij als oudstenraad hebben genomen om geen diensten meer te houden een juiste beslissing is geweest.

Als we niet meer samen kunnen komen zijn we inmiddels, denk ik, creatief genoeg om een andere manier te vinden om ons geestelijk te voeden, zowel op de zondag als op andere dagen.

Toch wil ik graag nog één keer een aantal mogelijkheden met jullie delen.

A.s. zondag ( en waarschijnlijk ook op zondagen hierna ) is het mogelijk om rechtstreeks een dienst te volgen ( via een livestream op YouTube ) van bv. Kerk met Passie in Zaltbommel, van Stichting Opwekking, van Mozaiek038 of van de VEG De Burcht waar Kees van Velzen spreekt.

Gewoon via de TV een mooi programma van de EO bekijken natuurlijk ook.

Wat ook kan is naar de radio luisteren bv. naar Radio Goed Nieuws via Oké FM op 106.4 FM

Misschien vind je het echter fijn om nog eens een preek van één van onze sprekers terug te luisteren.

Ga dan naar Google en type in het vak “zoek op Google” VEG De Koningshof in en je ziet gelijk Opnames staan.

Klik daarop en dan vind je alle opgenomen diensten te beginnen bij 8 maart jl. toen Wim Grandia sprak tot en met 15 juli 2018 toen Jacco van ’t Sant sprak.

Kortom genoeg mogelijkheden om geestelijk gevoed te worden en dat niet alleen op zondag.

Vandaag is het vrijdag 27 maart 2020 en tijdens het maken van deze brief heb ik de tijd genomen om even naar het 6 uurjournaal te kijken.

Het positieve geluid dat er een sprankjes hoop is op verbetering m.b.t. de verspreiding werd toch, wat mij betreft, overschaduwd door de berichten over het aantal overleden patiënten en nieuwe patiënten en de vraag of het wel allemaal goed gaat komen met bedden en beademingsapparatuur.

De vraag hoe het moet gaan met zoveel mensen die ontslagen zijn.

Ik weet dat er in onze gemeente ook al iemand is die van ene op de andere dag ontslagen is en misschien zijn er nog wel meer mensen in onze gemeente die zijn ontslagen of die tijdelijk naar huis gestuurd.

De vraag hoe het moet gaan met winkels die moeten sluiten of al gesloten zijn en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als je goed tussen de regels door luistert, weet niemand een antwoord op al die vragen.

Niemand?????

Jawel God weet het en dan rest ons eigenlijk maar één ding en dat is volledig vertrouwen op Hem.

Hoe moeilijk de omstandigheden soms ook zijn, en die zijn er, toch is er maar één weg en dat is ons vertrouwen stellen op Hem en dat is hard nodig want we zijn er nog lang niet.

Tot de tijd dat God een ommekeer gaat geven ( want daar geloof ik in ), hebben we een taak en dat is bidden.

Bidden dat God het virus een halt toe roep zoals Hij de wind en de golven het zwijgen oplegde.

Bidden voor elkaar en daar waar dat nodig is ook zorgen voor elkaar, een hand en een voet zijn.

Ik moest tijdens het maken van deze brief denken aan lied 717 uit Opwekking Stil mijn ziel, wees stil

Met de tekst van dit lied wil ik, voor dit moment, afsluiten en jullie Gods zegen toewensen.

Oudstenraad Vrije Evangelische Gemeente De Koningshof Andel

Namens deze,

Voorzitter, Harm van Wijk.

Opwekking 717.

Stil mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen

Stil mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmt heeft
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Ik rust in U alleen

 

----------

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep mensen: mannen, vrouwen en kinderen, die met elkaar een gemeente van Jezus Christus vormen. Wij erkennen Hem als Hoofd van de gemeente. Wij geloven, belijden dat het Oude en Nieuwe Testament, de Bijbel, als absolute Godsopenbaring is.

Wat willen wij?
Wij willen met elkaar leren wat het betekent om samen gemeente te zijn, naar het voorbeeld dat we in de Bijbel vinden. En wij zijn getuigen van Jezus Christus en zien uit naar Zijn  komst.

Enkele kenmerken van onze gemeente:
Wij leggen grote nadruk op het persoonlijk geloof van de leden en vrienden van de gemeente. Wij leven in de verwachting van de wederkomst van Christus.

Graag reiken wij de broederhand aan alle mensen, die net als wij geloven dat Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven is, van welke kerk of gemeente zij ook mogen zijn.

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde