logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Vrije Evangelische Gemeente
'De Koningshof'

Om de inhoud van de agenda te bekijken klik op Agenda (zie rechterkolom):

 

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep mensen: mannen, vrouwen en kinderen, die met elkaar een gemeente van Jezus Christus vormen. Wij erkennen Hem als Hoofd van de gemeente. Wij weten ons het eigendom van de Here Jezus Christus te zijn en wij belijden te geloven in de Heilige Schriften van het Oude- en Nieuwe Testament, de bijbel, als absolute Godsopenbaring.

Wat willen wij?
Wij willen met elkaar leren wat het betekent om samen gemeente te zijn, naar het voorbeeld dat we in de Bijbel vinden. Daarbij willen wij getuigen zijn van Jezus Christus en van de komst van het Rijk van God op aarde. Dit doel proberen wij door al onze activiteiten heen te weven.

Enkele kenmerken van onze gemeente:
Wij leggen grote nadruk op het persoonlijk geloof van de leden en vrienden van de gemeente.

Alle leden zijn voor het werk in de gemeente verantwoordelijk (het algemeen priesterschap van de gelovigen). De plaatselijke gemeente is helemaal zelfstandig. Wij zijn één in Christus, en wij aanvaarden elkaar met alle verschillen in visie en leefstijl. Wij leven in verwachting van de komende Christus. Graag reiken wij de broederhand aan alle mensen, die net als wij, in Christus geloven, van welke "richting" zij ook mogen zijn.

 

 

Afdrukken E-mail

Copyright © VEG De Koningshof - Realisatie: @Lucinde